Luni, 22 IANUARIE 2018

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la P.U.Z. - dezvoltare rezidențială – construire locuințe, branșamente utilități, beneficiar Bratu Emil Ilie