Miercuri, 17 IANUARIE 2018

28. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ ? parcelare teren, construire locuinta unifamiliala, imprejmuire si bransamente utilitati, beneficiar Corbici Gabriel