Duminica, 21 IANUARIE 2018

29. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ ? schimbare destinatie din birouri in locuinte de serviciu si mansardare, beneficiar SC Biotechnik Real Estate SRL