Vineri, 19 IANUARIE 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cisnădie și al serviciilor publice de interes local, pentru anul 2018