Miercuri, 17 IANUARIE 2018

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind întocmirea unui act adițional la contractul de vânzare cumpărare nr. 791/1998