Vineri, 19 IANUARIE 2018

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind întocmirea unui act adițional la contractul de vânzare cumpărare nr. 938/1999