Miercuri, 17 IANUARIE 2018

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie din orașul Cisnădie”