Miercuri, 17 IANUARIE 2018

6. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind actualizarea Anexei 3 ? Lista bunurilor din domeniul public si privat al orasului Cisnadie concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apa Canal SA Sibiu