Vineri, 19 IANUARIE 2018

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Cisnadie si serviciile publice de interes local