Miercuri, 17 IANUARIE 2018

7. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind incheierea unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 9/15.05.2009