Vineri, 19 IANUARIE 2018

7.PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind incheierea actului aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodarie oraseneasca din orasul Cisnadie nr. 9844/01.10.2014