Vineri, 19 IANUARIE 2018

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind trecerea in domeniul privat al orasului Cisnadie a imobilului-teren situat in Cisnadioara, str. Sibiului, identificat in CF nr. 2701, nr. top 598