Miercuri, 17 IANUARIE 2018

8. PROIECT DE HOTARARE initiat de primar, privind vanzarea apartamentului situat in imobilul din Cisnadie, str. Stejarului, bl. 16, ap. 24, identificat in CF 101000-C1 Cisnadie nr. top 294/2, catre titulara contractului de inchiriere d-na Matei Lidea