Duminica, 21 OCTOMBRIE 2018

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2018 a doamnei Stoica Maria