Joi, 17 IANUARIE 2019

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primar, privind scutirea de la plata chiriei pentru anul 2018 a doamnei Stoica Maria